පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

දෙමාපිය කණ්ඩායම ආරම්භ කිරීමට උත්සාහ කිරීම

මෙම කණ්ඩායම විවෘත කරන්න මෙම ඔටිසම් රෝගීන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ කණ්ඩායමේ වසරකට වැඩි කාලයක්, ක්‍රියාකාරකම් නොමැතිව (ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම වෙබ් අඩවියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන්), මෙම ලිපිය සජීවීව ආරම්භ කිරීමට උත්සාහ කිරීම මෙම ලිපියේ අරමුණයි. අවසානයේ සාකච්ඡා කිරීම සිත්ගන්නාසුළු වනු ඇතContinue readingදෙමාපිය කණ්ඩායම ආරම්භ කිරීමට උත්සාහ කිරීම

මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

ABLA ව්‍යාපෘතිය හැඳින්වීම

The “ABLA Project” (A Better Life for the Autistic persons) is a project of international collaboration between all the appropriate persons and entities, proposed by the Autistan Diplomatic Organization in order to improve the life of the autistic persons by reducing the problems and misunderstandings, which relies on the Autistance system, and:Continue readingABLA ව්‍යාපෘතිය හැඳින්වීම

මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

ප්‍රංශ රාජ්‍යයේ වර්තමාන සමාලෝචනය සම්බන්ධයෙන් ආබාධිත පුද්ගලයින්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුවට ඔටිසම් වාර්තාව සහයෝගයෙන් ඉදිකිරීම

Groupe de Travail (brouillon) 1/ Première étape (pour tout le monde) : Analyse et commentaires de documents de référence, en apportant des éléments obligatoirement accompagnés de sources (liens Internet, ou fichiers joints et publiables) Convention des Droits des Personnes Handicapées Observations générales CDPH Rapport initial de la France (2015) RapportContinue readingප්‍රංශ රාජ්‍යයේ වර්තමාන සමාලෝචනය සම්බන්ධයෙන් ආබාධිත පුද්ගලයින්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුවට ඔටිසම් වාර්තාව සහයෝගයෙන් ඉදිකිරීම

මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

ඔටිවිකි නිර්මාණය

08/09/2020 වන විට, මාඩියාවිකි පද්ධතිය (විකිපීඩියාව භාවිතා කරයි) https://AutiWiki.org හි ස්ථාපනය කර ඇත. AutiWiki යනු Autistance.org (සහ AutiWiki ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ කළමනාකරණය) විසින් සපයනු ලබන සේවාවක් වන අතර පසුව පහසුවෙන් යොමු කිරීම සඳහා ඔටිසම් රෝගය පිළිබඳ “දැනුම පදනම්” ගොඩනගා ගනී. මෙම ක්‍රමයට විශේෂයෙන් බොහෝ දෙනෙකුට උපකාර කළ හැකියContinue readingඔටිවිකි නිර්මාණය

මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

Volunteer needed for : Website improvements (WordPress, BuddyPress, PHP, JavaScript, CSS…)

ආයුබෝවන් අපගේ වෙබ් අඩවිය Autistance.org (ඔටිසම් පුද්ගලයින් සහ පවුල් සඳහා අන්‍යෝන්‍ය උපකාර ගැන) වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වර්ඩ්ප්‍රෙස් සහ කේතීකරණ හුරුපුරුදු කෙනෙකුගේ සහාය අපට අවශ්‍යය. ඔබට අපට උදව් කිරීමට උත්සාහ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර Autistance.org වෙත ලියාපදිංචි වී ඔබගේ ලියාපදිංචි වීමේ හේතුව සඳහන් කරන්න, අපිContinue readingVolunteer needed for : Website improvements (WordPress, BuddyPress, PHP, JavaScript, CSS…)

මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න